Odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Iba zákazník, který je tiež spotrebiteľom, má na odstúpenie od zmluvy 14 dní. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie  od zmluvy skončí po uplynutí 14 dni odo dňa, kedy ste tovar obdržali, alebo kedy tretia  osoba, ktorá nie je dopravcom, a ktorú ste uviedli ako príjemcu, tovar obdržala.

Pre uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy musíte informovat Unitrailer sp. z o.o. ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, e-mail: unitrailer@unitrailer.cz o svojom rozhodnutí odstúpiť od tej to zmluvy jednoznačným prehlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailem).

Ak  chcete dodržať termín pre odstúpenie od zmluvy, postačí vám odoslať informácie týkajúce sa uplatnenia vašeho práva odstúpiť od zmluvy, pred uplynutím lehoty pre odstúpenia od zmluvy.

Účinky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od tej to zmluvy vám vrátíme všetky platby, ktoré sme od vás obdržali , vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vybranej metódy doručenia iného než najlacnejší spôsob doručenia, ktorý vám ponúkame), a to najneskôr do 14 dní od dátumu, kedy sme boli informování o vašom  rozhodnutí uplatniť si právo na odstúpenie od tejto zmluvy.

Platbu vrátíme pri použití rovnakých platobných metód, ktoré ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne nežiadali inak. V žiadnom prípade vám nevzniknu žiadne poplatky v súvislosti s týmto vrátením. Môžeme odmietnuť vrátenie platby až do okamžiku vrátenia tovaru alebo do času,kedy nám bude poskytnutí dôkaz o vráteniu, v závislosti na tom, ktorá udalosť nastane skorej.

Adresa k vráteniu tovaru:

Magazyn UNITRAILER
UNITRAILER SP. Z O.O
Budowlana 30
20-469 Lublin
POLSKA

Spotrebiteľ je povinný tovar okamžite vrátiť Predávajúcemu, najneskôr  do 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od kúpnej zmluvy . Aby bolo možné splnit termín, stačí  vrátiť na adresu Predávajúceho tovar pred uplynutím lehoty. Budete musiet vrátit položky, ktoré sú predmetom zmluvy, od ktorej ste odstúpili na vlastné náklady a riziko.

pixel